Intervisie

Voor elke professional die meerdere oplossingen zoekt voor een dilemma

Heb je wel eens een beslissing genomen die later niet juist of onvolledig bleek? Of attendeerde een collega of vriend je op een invalshoek van een probleem waar je niet aan had gedacht? In het aldoor zelf bedenken van oplossingen voor problemen schuilt de beperking van het eigen paradigma. Het brein zoekt nou eenmaal vaak dezelfde weg. Met Intervisie ontstaan nieuwe, krachtige oplossingen. Deze denktank zorgt voor verdieping van de al aanwezige kennis op een concrete en inspirerende manier.

Wat is Intervisie?

Professionals adviseren elkaar – onder leiding en binnen een afgesproken kader – over problemen of vraagstukken. Het doel is tweeledig. Allereerst ontvang je zelf meerdere oplossingen voor het dilemma dat je inbrengt. Daarnaast ontwikkel je de vaardigheid om de juiste vragen te stellen om zonder oordeel tot de kern van een probleem te komen en oplossingsgericht te denken.

Randvoorwaarden

Een voorwaarde voor het slagen van Intervisie is vrijheid. Zo is er een vrije keuze is om deel te nemen. Gestuurd worden door de leidinggevende belemmert de vrijheid. Daarnaast is het van belang dat de aanwezigen geen hiërarchische verhoudingen hebben. Een afgezonderde locatie bevordert de vertrouwelijkheid en het out-of-the-box denken.

Hoe werkt Intervisie?

Een groep van maximaal zes deelnemers komt onder leiding van ons een dagdeel (3 ½ uur) bij elkaar. Volgens een vast protocol wordt beurtelings een probleem of dilemma centraal gesteld. Er heerst een strak tijdschema wat uitnodigt om kernachtig te formuleren. Zo blijft tevens de energie op een hoog peil.

Het is dus zaak dat je een situatie voorbereidt die je kort en bondig kunt toelichten.

Wat als je Intervisie hebt gedaan?

  • Je hebt meerdere oplossingen voor één probleem.
  • Je bent geïnspireerd omdat het zingevend is mee te denken met anderen.
  • Je hebt weer energie om met het probleem aan de slag te gaan.
  • Intervisie vergroot de betrokkenheid! Doordat mensen de moeite nemen zich te verdiepen in de probleemstelling van anderen.

Mail ons op info@overbeeke-deweert.com voor meer informatie of het maken van een belafspraak.