Feedback geven en ontvangen

Elkaar aanspreken is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe vaak complimenteren we elkaar voor behaalde resultaten en getoonde inzet? Daarnaast ontbreken dikwijls de veiligheid en vaardigheden om elkaar op een gezonde manier feedback te geven. In onze training leer je op een feitelijke, open manier feedback te geven. Bijvoorbeeld als het gaat om gemaakte afspraken die niet nagekomen worden, wanneer iemand niet naar wens functioneert of wanneer er (herhaaldelijk) fouten worden gemaakt in het werk. Feedback is niet als kritiek bedoeld maar als middel om elkaar te versterken. Het gaat niet om een waardeoordeel. Desondanks kan het moeilijk zijn feedback op een goede manier te ontvangen. Ook daar besteden we ruim aandacht aan.

Verankeren in de praktijk

Elkaar aanspreken zou ons inziens een gezonde gewoonte moeten zijn in elke organisatie. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Daarom bieden we na de training teamcoaching aan om het geleerde te verankeren in de dagelijkse werkzaamheden. Zo kan het onderling vertrouwen groeien en de nieuwe gewoonte inslijten.

Wanneer het geven van gedegen feedback iets normaals is geworden in de cultuur van een organisatie, groeien de mensen èn resultaten van het bedrijf als geheel.

Onderwerpen in de training:

 • Wat is in verschillende situaties de gepaste manier van feedback geven
 • Hoe zorg je dat de betrokkenheid en actiebereidheid bij de ontvanger van jouw feedback groter wordt
 • Hoe geef je feedback om iemand maximaal te laten groeien 
 • Hoe spreek je iemand aan op ongewenst gedrag met behoud van de relatie
 • Hoe geef je feedback als het gaat om onvoldoende functioneren of het maken van (teveel) fouten
 • Hoe ontvang je feedback en ga je er pro-actief mee om

  “Elkaar kunnen aanspreken in een sfeer van vertrouwen is essentieel voor effectieve samenwerking”

De opbrengst na deze training:

 • Er ontstaat meer waardering door de professionele manier van feedback geven
 • Het vertrouwen van collega’s onderling wordt steeds groter
 • Er ontstaat meer veiligheid binnen het team
 • Iedereen leert op een volwassen manier met kritiek en feedback omgaan
 • Iedereen wordt ‘emotioneel fitter’ en kan daardoor meer leiderschap tonen om het realiseren van gestelde doelen dichterbij te brengen

Wij ervaren dat na deze training deelnemers een opgelucht gevoel hebben omdat het onderwerp feedback minder persoonlijk blijkt dan ze aanvankelijk dachten.

“Goede feedback is van onschatbare waarde voor een organisatie”

Mail ons op info@overbeeke-deweert.com voor meer informatie of het maken van een belafspraak.