Effectieve Besluitvorming

Workshop van 3 uur

Gewoonlijk zijn de besluiten die democratisch genomen worden compromissen. Omdat er verschillende belangen zijn, komt er uit een discussie vaak een besluit dat wel ergens in het midden staat maar waar weinigen echt enthousiast over zijn. 

Wanneer Chaining wordt toegepast in het beslissingstraject ontstaat een heel ander eindresultaat. Namelijk een besluit dat door alle betrokkenen gedragen wordt. Dit geeft een heel andere dynamiek waardoor men wél doorpakt na de vergadering en voornemens wel degelijk tot stand komen.

Effectieve Besluitvorming​

Hoe komt dit:

  • Iedereen wordt gehoord
  • Niet enkel de mensen met ‘de grootste mond’ zijn aan het woord
  • Meningen en oordelen krijgen minder gewicht
  • Het gezamenlijk belang staat voorop
  • Er wordt een besluit geformuleerd waar niemand ‘overwegend bezwaar’ tegen heeft.

Wat levert dit op:

  • Besluiten waar iedereen zich in kan vinden
  • Actiebereidheid naar aanleiding van het besluit
  • Grotere saamhorigheid door gezamenlijk belang
  • Verbeterde verhoudingen in de hele organisatie

Welke workshops hebben wij nog meer

Persoonlijk Mission Statement​

Persoonlijk Mission Statement

Wat is jouw weg?

No Guts No Glory

Zelfexpressie

Grip op Tijd​

Grip op Tijd

TimeManagement anno 2022

Integer & Respectvol

Liefdevol confronterend

Out of the box

Scroll naar boven